Allah Taala said:

Thus, GOD does not change the condition of any people unless they themselves make the decision to change. [13:11]

Pesan Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam

Hadis riwayat Abu Dawud dan al-Tirmizi dan al-Tirmizi berkata ia hadis sahih.
Daripada Abu Najih al-'lrbadh ibn Sariyah r.a. beliau berkata: Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam telah menasihati kami suatu nasihat yang menggetarkan hati dan mencucurkan airmata. Kami bertanya: Ya Rasulullah! la seolah-olah nasihat orang yang mahu mengucapkan selamat tinggal, maka berikanlah kami wasiat. Baginda bersabda: Aku mewasiatkan kamu supaya bertakwa kepada Allah 'Azza Wajala, supaya mendengar dan taat, sekalipun kamu diperintah oleh seorang hamba. Sesungguhnya, barangsiapa di kalangan kamu yang masih hidup nanti, nescaya dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kamu mengikuti sunnahku dan sunnah Khulafa' Rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah ia dengan kuat (iaitu berpegang teguhlah kamu dengan sunnah-sunnah tersebut) dan berwaspadalah kamu dari melakukan perkara-perkara yang diada-adakan, kerana setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bidaah dan setiap bidaah itu adalah sesat.

Isnin, 31 Ogos 2009

Matlamat Puasa Melahirkan Jiwa Bertakwa

Oleh: Mohd Fikri bin Che Hussain

Para ulama sering mendahulukan hikmah yang diperolehi dalam sesuatu amalan ibadah itu sebagai satu pemangkin dan penggalak kepada orang lain untuk turut sama mengerjakannya.
Imam Ibn Taimiyah menjelaskan perkara ini dengan kenyataan yang amat menarik: Sesiapa yang memahami hikmah yang terkandung di dalam hukum syariat itu, beliau adalah seorang faqih (ulama) yang sebenar. Malah, Imam Ibnu Taimiyah turut berpendapat bahawa pengetahuan di dalam ilmu Maqasid ini merupakan suatu keutamaan bagi seseorang itu mendalami topik ini secara khusus dalam kajian fekahnya.

Apa yang penting bagi kita yang mempunyai akal untuk berfikir. Kewujudan kita di muka bumi ini adalah sebagai hamba Allah yang mengakui keagungan Allah, menuruti segala kewajipan yang dipertanggung jawabkan serta melaksanakan suruhan dan titah perintah-Nya tanpa berbelah bagi. Bertitik tolak dari sinilah, kita memahami bahawa ibadah puasa itu merupkan syariat yang mempunyai makna yang begitu mendalam untuk dikaji serta difahami.

Bertepatan dengan pandangan yang diutarakan oleh Imam Ibnu al-Qayyim: Kebaikan berpuasa itu sekiranya dinilai dari pandangan yang sejahtera dan naluri yang berprinsip teguh dapat dijelaskan bahawa Allah mensyariatkan kepada para hamba-Nya sebagai satu rahmat. Selain itu, puasa juga sebagai satu kebaikan dan perlindungan buat mereka.

Secara ringkas dapat dinyatakan bahawa keistimewaan puasa di dalam syariat Islam serta kebaikan yang terkandung di dalamnya mempunyai beberapa matlamat dan hikmah yang tersirat, antaranya ialah melahirkan jiwa yang bertakwa.

Ibadah puasa ini merupakan suatu cara untuk menghampirkan diri kepada Allah dengan meninggalkan apa yang disukai, mengekang nafsu syahwat serta mengawal diri semata-mata kerana Allah dalam setiap masa dan tempat. Sebagaimana firman Allah Taala di dalam surah al-Baqarah: Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada mereka yang sebelum kamu agar kamu bertaqwa.

Arahan agar disempurnakan ibadah puasa ini supaya dilakukan dengan perasaan penuh taqwa merupakan hikmah utama disyariatkan ibadah ini. Imam Ibnu al-Qayyim di dalam kitabnya Zaad al-Ma'ad menjelaskan dengan lebih lanjut mengenai hikmah yang terkandung di dalam ibadah puasa ini, "Puasa adalah pelindung yang mampu mengekang nafsu seseorang mukmin, memelihara dirinya daripada terjerumus kepada pergaduhan serta mampu melatih jasmani seseorang itu dalam mendekatkan dirinya kepada tuhan sekalian alam."

Ibadah puasa ini seperti ibadah yang lain juga menghendaki orang yang melaksanakannya agar tidak melakukan sesuatu yang buruk. Mereka perlu meninggalkan kehendak syahwat, nafsu makan dan minum semata-mata kerana Allah. Orang yang berpuasa juga perlu meninggalkan apa yang disukainya kerana mengharapkan ganjaran dan keredhaan Allah, bahkan inilah rahsia di antara seseorang hamba dengan tuhannya tanpa diketahui oleh makhluk yang lain.

Perkara ini telah disampaikan oleh Rasulullah SAW menerusi sebuah hadis Qudsi yang sahih dan diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, Allah berfirman: "Setiap amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untuk-Ku dan Akulah yang akan memberikan ganjarannya, kerana beliau meninggalkan syahwat, makan dan minumnya semata-mata untuk-Ku."

Tiada ulasan:

Catat Ulasan